तपाइको Garment व्यवसाय लाई थप उचाईमा पुराउनहोस्

wholesale ग्राहक ब्रिधि गर्नुहोस

हामी digital marketing को मध्यम बाट हजुरको ग्राहकलाई आकर्षित गर्छौ र wholesalers संग contact मा ल्याउन प्रयास गर्छौ |

सिधै retail ग्राहकलाई बेच्नुहोस

कल्पना गर्नुहोस हजुरले बनाएको सामान सिधै ७७ जिल्लामा रहेका हजुरका अन्तिम ग्राहकलाई बेच्दा कति फाइदा बच्ला? 

तपाइको सेवाको marketing देश भरि गर्नुहोस

कल्पना गर्नुहोस हजुरको सेवा सुबिधाको बारेमा ७७ जिल्लामा रहेका ब्यापारी लाई थाहा दिएर उनीहरुको सबै आवस्यक contact details हजुर संग भए?

हजुरको Marketing गर्ने

Facebook Advertising
Intstagram Advertising

Youtube Advertising

केहि Social Meda Design हरु

PACKAGES

पैसाको बारेमा हैन, येहा बाट आउने व्यापारको बारेमा सोच्नुहोस

Starter

थोरै पैसा बाट सुरुवात गर्नुहोस
₨2500
1,999 Monthly
  • 1 product
  • 1 week boosting worth 13$
  • 1 design
Popular

Starter

थोरै पैसा बाट सुरुवात गर्नुहोस
₨2500
1,999 Monthly
  • 1 product
  • 1 week boosting worth 13$
  • 1 design
Popular

आजै सम्पर्क गर्नुहोस

यो TECHNOLOGY को युग हो,पछि नपर्नुहोस